Rezanje betona

Dijamantno rezanje betona dijamantnim alatima svoju primjenu nalazi kod bilo kakvih rekonstrukcija, adaptacija, nadogradnji, prenamjena ili novogradnji.

Više
 

Bušenje betona

Bušenje betona dijamantnim alatima svoju primjenu nalazi u procesu izgradnje ili prilikom rekonstrukcija, adaptacija, nadogradnji ili prenamjena građevina.

Više
 

Kapilarna izolacija
sanacija vlažnih zidova

Kapilarna vlaga javlja se na građevinama bez ili s oštećenom hidroizolacijom. Građevinski materijali od kojih je izgrađena konstrukcija objekta (temelji i zidovi) porozni su i upijaju vlagu...

Više
 

Brušenje betona

Brušenje i glodanje - frezanje svoju primjenu nalazi kod novoizgrađenih ili postojećih građevina, kada je potrebno izvršiti poravnavanje površina od tvrdih građevinskih materijala...

Više
 

Hidraulička razgradnja
razbijanje betona

Hidraulička razgradnja – razbijanje betona i stijena izvodi se hidrauličkim prešama uz tlak do 2,500 bara te hladnim miniranjem (kemijskim sredstvima).

Više
 

Ojačanja građevinskih konstrukcija karbonskim vlaknima

Na građevinama se, uslijed dugogodišnjeg djelovanja vertikalnih opterećenja preko pojedinih dijelova konstrukcije, na dodirnim plohama uzdužnih zidova i kamenih lukova, javljaju pukotine...

Više
 

Ojačanja građevine metalnom konstrukcijom

Uslijed dugogodišnjeg djelovanja vertikalnih opterećenja, kao i atmosferskih utjecaja dolazi do slabljenja konstrukcije i statike građevina. Građevine s narušenom statikom...

Više
 

Usluge ispitivanja i procjene statike građevina

Statika građevina je znanost koja se bavi izračunima nosivosti elemenata konstrukcije građevina pod utjecajem stalnih i izvanrednih opterećenja.

Više
 

Odvoz i zbrinjavanje građevinskog otpada

U dogovoru sa naručiteljima radova sve izrezane i izbušene betonske elemente odvozimo i sukladno zakonu zbrinjavamo na deponij.

Više

Želite ponudu? Nazovite nas na 098 / 452 614, 01 / 3399 500 ili pošaljite upit na info@dtk.hr

Dio naših projekata

Reference

 
 • 001-kamgr
 • 002tehnik
 • 003lav
 • 004zag
 • 005star
 • 006via
 • 007gradnj-os
 • 008konst
 • 009porr
 • 010wer
 • 011alp
 • 012medj
 • 014bet
 • 015nex
 • 016em
 • 017-gratit
 • 018-ab
 • 019pod
 • 020gav
 • 021sir
 • 022facc
 • 023atlan
 • 027pik
 • 029dm
 • 030pliva
 • 031hrt
 • 034kon
 • 035co
 • 036seegro
 • 037met
 • 038bil
 • 039iper
 • an
 • duk
 • eur
 • fr
 • kok
 • pev
 • vind